Contact

Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen en of opmerkingen. Bel of Mail dan gerust naar het secretariaat van onze stichting. Ook voor eventuele schenkingen en donatie`s kunt u bij haar terecht.

Stichting AED Cranendonck

Correspondentie Adres:
Pastoor Verbakelstraat 13
6023 CL Budel-Schoot

Telefoonnummer: 06 38 64 79 34
E-mail: tinanelemans@live.nl

Bank Relatie:
Rabobank
Banknummer: NL26RABO 0136 1350 13
T.n.v. AED-Cranendonck

Bestuursleden:
Voorzitter / penningmeester / PR : Jac Duis
Secretaris: Tina Nelemans

Overige bestuursleden:
Annemiek Bos